Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zdalne nauczanie

1. PROCEDURY w sprawie organizacji kształcenia zdalnego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły. 

2. Procedury funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33   im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu w czasie epidemii od 18.01.2021r.

3. WEWNĘTRZNE PROCEDURY PRZEPROWADZENIA BADANIA WYNIKÓW NAUCZANIA W KLASIE ÓSMEJ obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej nr 33 w Opolu

Załączniki:

PDF10 Wewnętrzne procedury badania wyników naucz PSP 33 w Opolu.pdf
PDF9 Procedury funkcjonowania PSP 33 w Opolu w czasie epidemii od 18-01-2021.pdf
PDFPSP 33 Opole PROCEDURY w okresie częściowego ograniczenia funkcjonowania B-C.pdf
 

Wersja XML