Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Brak opisu obrazka

Szkoła jest realizatorem projektu
"Tłumaczymy żywioły" – projektu edukacyjnego dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej” nr RPOP.09.01.02-16-004/18

współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX - Wysoka jakość edukacji. Działanie 9.01 - Rozwój edukacji. Poddziałanie 9.1.2 - Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020.

 

 

W ramach projektu zorganizowane będą dla uczniów:

zorganizowane będą dla nauczycieli:

szkoły uzyskają:

Brak opisu obrazka

 

 

Wersja XML