Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

POSTĘPOWANIE NR PSP33.1.26.7A.2022

Szacowanie wartości zamówienia

W ramach realizacji projektu „Tłumaczymy żywioły” – projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej” PSP nr 33 w Opolu przygotowuje się do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego realizacji zajęć dla uczniów z 26 szkół podstawowych AO rozwijających zainteresowania przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi, eksperymentami realizowanych w miejscach edukacji bezpośredniej - wyjazdy do MEB.

W celu oszacowania wartości zamówienia, zwracamy się z prośbą o przesłanie wstępnej kalkulacji ceny na realizację tego zadania, zgodnie z załączonym zapytaniem o wycenę do szacowania , wraz z załącznikami do przedmiotowego zapytania.

 Zapytanie zostało umieszczone na platformie Logintrade, pod adresem: https://umopole.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html, znak sprawy: PSP33.1.26.7.A.2022

Wersja XML