Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rekrutacja

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do klasy I szkoły podstawowej, a także oddziału dwujęzycznego klasy VII z językiem niemieckim.

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Złożenie w szkole obwodowej zgłoszenia do szkoły dziecka zamieszkałego w obwodzie danej szkoły.

Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata.

od 08lutego 2021r.

do 23kwietnia 2021r.

do godz. 15.00

2

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły kandydata zamieszkałego poza obwodem danej szkoły.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

od 22 marca 2021r.

do 23 kwietnia 2021r.

do godz. 1500

3

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego klasy VII. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

od 22marca 2021r.

do 16kwietnia 2021r. do godz. 1500

4

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych  dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego klasy VII.

22kwietnia 2021r.

/godziny przeprowadzenia sprawdzianu predyspozycji językowych określi przewodniczący komisji rekrutacyjnej/

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego klasy VII, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.

29kwietnia 2021r. do godz. 1500

6

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym podjęcie czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy -Prawo oświatowe*.

do 10maja 2021r.

do 30czerwca 2021r.

/dotyczy kandydatów do oddziału dwujęzycznego klasy VII/

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

/nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego klasy VII/

14maja 2021r. do godz. 1500

8

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie woli należy złożyć w  formie pisemnego oświadczenia.

/nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego klasy VII/

od 17maja2021r.

do 19maja2021r. do godz. 1500

9

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

/nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego klasy VII/

24maja 2021r. do godz. 1500

10

Dostarczenie przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego świadectwa promocyjnego do klasy VII.

od 25czerwca 2021r.

do 30czerwca 2021r. do godz. 1500

11

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziału dwujęzycznego klasy VII.

01 lipca2021r. do godz. 1500

12

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia do oddziału dwujęzycznego klasy VII. Potwierdzenie woli należy złożyć w  formie pisemnego oświadczenia.

od 01 lipca2021r.

do 05lipca2021r. do godz. 1500

13

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału dwujęzycznego klasy VII.

7lipca2021r. do godz. 1500

Załączniki 

PDF10 Regulamin rekrutacji PSP 33 2021-22 do klasy VII dwujęzycznej.pdf
PDF1a ZGŁOSZENIE PSP 33 2021-2022.pdf
DOCX1a ZGŁOSZENIE PSP 33 2021-2022.docx
DOC1b Oświadczenie rodziców o zamieszkaniu.doc
PDF1b Oświadczenie rodziców o zamieszkaniu.pdf
DOCX2 Oświadczenie w sprawie przygotowania przedszkolnego.docx
PDF2 Oświadczenie w sprawie przygotowania przedszkolnego.pdf
DOCX2 Wniosek PSP 33 2021-2022.docx
PDF2 Wniosek PSP 33 2021-2022.pdf
DOCX2a Oświadczenia o spełnieniu kryteriów rekrutacyjnych.docx
PDF2a Oświadczenia o spełnieniu kryteriów rekrutacyjnych.pdf
DOCX2b Oświadczenie woli.docx
PDF2b Oświadczenie woli.pdf
DOCX4 Oswiadczenie rodziców w sprawie uczęszczania dziecka na lekcje religii.docx
PDF4 Oswiadczenie rodziców w sprawie uczęszczania dziecka na lekcje religii.pdf
PDF5 Wniosek - j mniejszości narodowej.pdf
DOC6 Karta zapisu do świetlicy 2020.doc
PDF6 Karta zapisu do świetlicy 2020.pdf
DOCX6a Załącznik do KARTY ZAPISU ŚWIETLICA 2021.docx
PDF6a Załącznik do KARTY ZAPISU ŚWIETLICA 2021.pdf
DOCX8a WNIOSEK do klasy VII dwujęzycznej rok sz 2020-2021.docx
PDF8a WNIOSEK do klasy VII dwujęzycznej rok sz 2020-2021.pdf
PDFRekrutacja 2021-2022 Informacja dla Rodziców.pdf
PDFZałącznik nr 1 - PSP.pdf
PDFZałącznik nr 2 - PSP.pdf
PDFZarządzenie - PSP.pdf


 

 • Rekrutacja do klasy pierwszej

  Brak opisu obrazka
  Rekrutacja do klasy pierwszej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 33 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu
  Data publikacji: 27-03-2021 19:44
 • Rekrutacja do klasy siódmej dwujęzycznej z językiem niemieckim

  Brak opisu obrazka
  Rozpoczęła się rekrutacja do klasy siódmej dwujęzycznej z językiem niemieckim na rok szkolny 2021/2022 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 33 w Opolu.
  Data publikacji: 27-03-2021 18:30
Wersja XML