Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zebrania z rodzicami

 TERMINARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Rodzaj spotkania/temat

data

godzina

 Zebrania z rodzicami

Informacje na temat szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

16.09.2021

Ustalane na bieżąco

Zebrania  w sprawie ocen i zachowania uczniów

18.11.2021

Ustalane na bieżąco

Zebrania z rodzicami.

Przekazanie rodzicom informacji nt. uczniów zagrożonych oceną niedostateczną.

16.12.2021

Ustalane na bieżąco

Zebrania podsumowujące I semestr.

Informacje o egzaminie ósmoklasisty.

17.02.2022

Ustalane na bieżąco

Zebranie w sprawie ocen i zachowania uczniów.

Przekazanie informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną

19.05.2022

Ustalane na bieżąco

+ indywidualne spotkania z rodzicami ws. Pomocy pedagogiczno-psychologicznej

do 14.12. 2021r. – wpisywanie zagrożeń

do 13. 01. 2022r. – wystawienie propozycji ocen semestralnych

do 18.05.2022r. – wpisywanie zagrożeń

do 01. 06. 2022r. – wystawienie propozycji ocen końcoworocznych

Wersja XML